De skyldiga...

Som vanligt kan man skylla på Club Cosmos styrelse, men även andra personer kan misstänkas ha haft någonting att göra med tillställningen. I analfabetisk ordning:

Förutom vad dessa suspekta personer som nämns ovan kan ha gjort, så har Erika Nilsson gjort designen till webbsidan.